ZAČETEK SPOMLADANSKEGA ŠOLANJA
torek, 20 februar, 2018

VABILO NA OBČNI ZBOR
sreda, 31 januar, 2018

Vse člane in prijatelje Kinološkega društva Naklo vabim na redni letni občni zbor, ki bo v petek, 16. 02. 2018 ob 19. uri v društvenih prostorih v Naklem, Stara cesta 56  (ob nadvozu avtoceste za Strahinj).

DNEVNI RED:

1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav udeležencev.

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh podpisnikov zapisnika in verifikacijske komisije.

3. Poročila o delu za leto 2017:
a) strokovne komisije,
b) gospodarske komisije,
c) propagandne komisije,
d) reševalne komisije,
e) komisije za agiliti,
f) tačke pomagačke,
g) disciplinske komisije,
h) vzrejnega referenta,
i) finančno poročilo,
j) nadzornega odbora.

4. Razprava na poročila.

5. Dopolnilne volitve v organe društva.

6. Program dela za leto 2018.

8. Razprava na program dela.

9. Podelitev kinoloških odlikovanj in priznanj.

10. Razno

Vljudno vabljeni!

Predsednik KD Naklo
Drago Goričan

PROGRAM DELA ZA LETO 2018
sreda, 31 januar, 2018

01. Občni zbor 16. 02. 2018 ob 19.00 uri.

02. Začetek spomladanskega šolanja v ponedeljek 05. 03. 2018 ob 17.00 uri na društvenem vadišču.

03. Spomladanski izpiti v soboto 16.06.2018.

04. Dan odprtih vrat društva v soboto 31.08.2018.

05. Začetek jesenskega šolanja v ponedeljek 03. 09. 2018 ob 17.00 uri na društvenem vadišču.

06. Jesenski izpiti v soboto 24. 11. 2018.

07. Vaje in treningi tekmovalcev klasičnega šolanja, agilitija in reševalne enote društva po dogovorjenem urniku objavljenem na spletnih straneh društva na naslovu: http://www.kd-naklo.si

08. Nastopi vodnikov in šolanih psov klasičnega šolanja, agilitija in reševalne enote po potrebi in dogovoru.

09. Delo vzrejnega referenta Sebastjana Jenka, Zgornje Bitnje 115, 4209 Žabnica, telefon: 031 304 144.

10. Vzdrževanje objektov in naprav v lasti in uporabi KD Naklo.

11. Organiziranje strokovnih predavanj za člane KD Naklo.

Stran 1 od 2012345678910»...Zadnja »