IMPRESUM

Naslov društva: Kinološko društvo NAKLO, p.p. 18, 4202 Naklo
Transakcijski račun: 90672-0000061947
Davčna številka: 90806735
Matična številka: 5200652
Predsednik: Goričan Drago
Podpredsednik: Bartol Tomaž

Tajnica: Broder Živa
Blagajnik: Bartol Metka

Člani:
Simonič Božidar, Prijateljev trg 11, 1310 Ribnica - predsednik Strokovne komisije
Tina Bole, Trstenik 160, 4204 Golnik - predsednik Komisije za reševanje
Sebastjan Jenko, Zgornje Bitnje 115, 4209 Žabnica – predsednik v.d. Komisije za agility
Robert Kuhar, Na Kalu 13, 4202 Naklo – predsednik Propagandne komisije
Janez Legat, Pot pod Gradiščem 5, 4202 Naklo – predsednik Gospodarske komisije
Sonja Rozman, Smledniška 98 A, 4000 Kranj – predsednik Disciplinske komisije
Gregor Draksler, Mavčiče 89, 4211 Mavčiče – član

E-mail: info@kd-naklo.si
Spletna stran: www.kd-naklo.si

Informacije o šolanju:
Božidar Simonič 040/476 323

Informacije o agilityju:
Janez Ivo Pirnar 040/899 439
Lara Košnjek 040/760 053

Informacije o reševalni enoti:
Tina Bole 040/898 008
Ljubo Meglič 041/869 452

Vzrejni referent:
Sebastjan Jenko, Zgornje Bitnje 115, 4209 Žabnica, 031/304 144