ORGANI KD NAKLO


UPRAVNI ODBOR

Predsednik: Drago Goričan, Stara cesta 27, 4202 Naklo
Podpredsednik: Tomaž Bartol, Stara cesta 7, 4202 Naklo
Tajnica: Živa Broder, Zlato polje 1, 4000 Kranj
Blagajnik: Metka Bartol, Stara cesta 7, 4202 Naklo
Vzrejni referent: Sebastjan Jenko, Zgornje Bitnje 115, 4209 Žabnica
Člani: Simonič Božidar, Prijateljev trg 11, 1310 Ribnica – predsednik Strokovne komisije
Tina Bole, Trstenik 160, 4204 Golnik - predsednik Komisije za reševanje
Sebastjan Jenko, Zgornje Bitnje 115, 4209 Žabnica – predsednik v.d. Komisije za agility
Robert Kuhar, Na Kalu 13, 4202 Naklo – predsednik Propagandne komisije
Janez Legat, Pot pod Gradiščem 5, 4202 Naklo- predsednik Gospodarske komisije
Sonja Rozman, Smledniška 98 A, 4000 Kranj – predsednik Disciplinske komisije
Gregor Draksler, Mavčiče 89, 4211 Mavčiče – član


NADZORNI ODBOR

Predsednik: Danica Račič Ahačič, Cesta 1.maja 57, 4000 Kranj
Člana: Jože Glavan, Poženik 54, 4207 Cerklje
Mira Bartol, Bratov Praprotnik 20, 4202 Naklo


DISCIPLINSKA KOMISIJA

Predsednik: Sonja Rozman, Smledniška 99 A, 4000 Kranj
Člana:

Peter Studen, Breg 7, 4294 Križe

STROKOVNA KOMISIJA

Predsednik: Simonič Božidar, Prijateljev trg 1, 1310 Ribnica
Člani: Sebastjan Jenko, Zgornje Bitnje 115, 4209 Žabnica
Lara Košnjek, Britof 114, 4000 Kranj
Petra Rant, Zgornja Luša 21a, 4220 Škofja Loka


GOSPODARSKA KOMISIJA

Predsednik: Janez Legat, Pot pod Gradiščem 5, 4202 Naklo
Člani: Boštjan Markič, Glavna cesta 42, 4202 Naklo
Kristjan Pesjak, Pod Stenico 8, 3205 Vitanje


KOMISIJA ZA REŠEVANJE

Predsednik: Tina Bole, Trstenik 160, 4204 Golnik
Namestnik: Ljubo Meglič, Cesta na Brdo 17, 4000 Kranj
Člani:

Ljubo Meglič, Cesta na Brdo 17, 4000 Kranj
Andreja Čebašek, Strahinj 67, 4202 Naklo


KOMISIJA ZA AGILITY

Predsednik v.d.: Sebastjan Jenko, Zgornje Bitnje 115, 4209 Žabnica
Člani: Danica Račič Ahačič, Cesta 1. maja 57, 4000 Kranj
Lara Košnjek, Britof 114, 4000 Kranj
Uroš Gosar, Kranjska cesta 50, 4290 Tržič


PROPAGANDNA KOMISIJA

Predsednik: Robi Kuhar, Na Kalu 13, 4202 Naklo
Člani:

Živa Broder, Zlato polje 1, 4000 Kranj
Sebastjan Jenko, Zgornje Bitnje 115, 4209 Žabnica