VABILO NA OBČNI ZBOR
sreda, 7 december, 2016

Vse člane in prijatelje Kinološkega društva Naklo vabim na redni letni občni zbor, ki bo v petek, 17. 02. 2017 ob 19. uri v društvenih prostorih v Naklem, Stara cesta 56  (ob nadvozu avtoceste za Strahinj).

DNEVNI RED:

1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav udeležencev.

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh podpisnikov zapisnika in verifikacijske komisije.

3. Poročila o delu:
a) strokovne komisije,
b) gospodarske komisije,
c) propagandne komisije,
d) reševalne komisije,
e) komisije za agiliti,
f) disciplinske komisije,
g) vzrejnega referenta,
h) finančno poročilo,
i) nadzornega odbora.

4. Razprava na poročila.

5. Program dela za leto 2017.

6. Razprava na program dela.

7. Razno

Vljudno vabljeni!

Predsednik KD Naklo
Drago Goričan

PROGRAM DELA ZA LETO 2017
sreda, 7 december, 2016

01. Občni zbor 17. 02. 2016 ob 19.00 uri.

02. Začetek spomladanskega šolanja v ponedeljek 22. 02. 2017 ob 17.00 uri na društvenem vadišču.

03. Spomladanski izpiti v soboto 17. 06. 2017.

04. Začetek jesenskega šolanja v ponedeljek 28. 08. 2017 ob 17.00 uri na društvenem vadišču.

05. Jesenski izpiti v soboto 25. 11. 2017.

06. Vaje in treningi tekmovalcev klasičnega šolanja, agilitija in reševalne enote društva po dogovorjenem urniku objavljenem na spletnih straneh društva na naslovu: http://www.kd-naklo.si

07. Nastopi vodnikov in šolanih psov klasičnega šolanja, agilitija in reševalne enote po potrebi in dogovoru.

08. Delo vzrejnega referenta Sebastjana Jenka, Zgornje Bitnje 115, 4209 Žabnica, Naklo, telefon: 031 304 144.

09. Vzdrževanje objektov in naprav v lasti in uporabi KD Naklo.

10. Organiziranje strokovnih predavanj za člane KD Naklo.

DOHODNINA ZA LETO 2016
sreda, 7 december, 2016

Spoštovani člani Kinološkega društva Naklo!

Zakon o dohodnini omogoča vsem davkoplačevalcem, da največ 0,5 % od že odmerjene dohodnine lahko namenijo nekaterim upravičencem, ki jih je z Uredbo določila Vlada Republike Slovenije. Mednje sodi tudi Kinološko društvo Naklo.

Komu boste namenili delček vaše dohodnine vi oziroma člani vaše družine, je seveda vaša odločitev. S tem obvestilom vam želimo le sporočiti, da omenjenih 0,5 % lahko namenite tudi Kinološkemu društvu Naklo, kar pa ne pomeni, da boste v primeru donacije plačali več dohodnine, temveč se ta del dohodnine v višini 0,5 % namesto državnemu proračunu nameni našemu društvu.

Postopek je preprost. Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in v prazno okence vpišete ime »Kinološko društvo Naklo«, nato davčno številko društva »90806735« in nato še odstotek »0,5 %«, oziroma delež, ki nam ga boste prostovoljno namenili. Izpolnjeno zahtevo pošljete Davčnemu uradu Kranj, Koroška cesta 21, 4000 Kranj.

Če se boste odločili in omenjeni del svoje dohodnine namenili Kinološkemu društvu Naklo, se vam lepo zahvaljujemo. Prejeti zneski bodo porabljeni za delovanje društva v skladu s programom dela društva za leto 2018.

Lep pozdrav in uspešno leto!

Predsednik KD Naklo

Drago Goričan

Priloga:
obrazec “Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije“, ki se lahko poveča in fotokopira, oziroma  je na razpolago na vseh Davčnih uradih v Republiki Sloveniji.

Stran 1 od 212»