DOHODNINA ZA LETO 2016
sreda, 7 december, 2016

Spoštovani člani Kinološkega društva Naklo!

Zakon o dohodnini omogoča vsem davkoplačevalcem, da največ 0,5 % od že odmerjene dohodnine lahko namenijo nekaterim upravičencem, ki jih je z Uredbo določila Vlada Republike Slovenije. Mednje sodi tudi Kinološko društvo Naklo.

Komu boste namenili delček vaše dohodnine vi oziroma člani vaše družine, je seveda vaša odločitev. S tem obvestilom vam želimo le sporočiti, da omenjenih 0,5 % lahko namenite tudi Kinološkemu društvu Naklo, kar pa ne pomeni, da boste v primeru donacije plačali več dohodnine, temveč se ta del dohodnine v višini 0,5 % namesto državnemu proračunu nameni našemu društvu.

Postopek je preprost. Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in v prazno okence vpišete ime »Kinološko društvo Naklo«, nato davčno številko društva »90806735« in nato še odstotek »0,5 %«, oziroma delež, ki nam ga boste prostovoljno namenili. Izpolnjeno zahtevo pošljete Davčnemu uradu Kranj, Koroška cesta 21, 4000 Kranj.

Če se boste odločili in omenjeni del svoje dohodnine namenili Kinološkemu društvu Naklo, se vam lepo zahvaljujemo. Prejeti zneski bodo porabljeni za delovanje društva v skladu s programom dela društva za leto 2018.

Lep pozdrav in uspešno leto!

Predsednik KD Naklo

Drago Goričan

Priloga:
obrazec “Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije“, ki se lahko poveča in fotokopira, oziroma  je na razpolago na vseh Davčnih uradih v Republiki Sloveniji.

ZAKLJUČEK OSNOVNEGA ŠOLANJA, JESEN 2016
nedelja, 27 november, 2016

Z letošnjim jesenskim tečajem osnovnega šolanja po programu IPS-A in IPS-B-BH smo pričeli v ponedeljek, 29. 8. 2016 z vpisom v sam tečaj, kjer smo tečajnike seznanili z načinom dela, redom na vadišču, nekaj pa smo tečajnikom povedali tudi o samem zdravju njihovih štirinožnih prijateljev. Vpisalo se je 15 vodnikov z različnimi pasmami psov. Nekaj tečajnikov je tečaj predčasno zaključilo bodisi zaradi premladih psov oziroma zaradi osebnih razlogov. Večina jih je tečaj uspešno zaključila.

S tečajem smo pričeli v torek, 30. 9. 2016 in je potekal vsak torek in četrtek med 18. in 20. uro na društvenem vadišču Janeza Bartola. Tečaj sva vodila Sebastjan Jenko in Petra Rant.

Vodnike in njihove pse sva naučila kaj je osnovni položaj, pravilnega vodenja psa na povodcu, ustavljanja z vsedanjem psa v osnovni položaj, pravilnih obratov na mestu in v gibanju, prostor oziroma uleganje psa, sedi v gibanju, prostor v gibanju z odpoklicem ter vaje srečevanja z rokovanjem.

V četrtek, 3. 11. 2016 smo pričeli z individualnim delom, oziroma z delom v parih po izpitnem programu zato smo vključili še vaji odlaganje z motenjem in pa prehod vodnika s psom skozi skupino, s tem smo vaje povezali v celoto. Po vsakem treningu smo z vsakim tečajnikom posebej naredili analizo dela in se z njim pogovorili pri katerih vajah ima težave in katere vaje so izpeljane v redu.

Delo je vseskozi potekalo nemoteno saj so se tečajniki držali urnika, niso zamujali zato je bil napredek očiten tako, da smo lahko v soboto, 26. 11. 2016 organizirali izpit in ga tudi uspešno izpeljali. Po programu IPS-B-BH je izpit opravljalo 5 tečajnikov. Tokrat nam je sodil sodnik Rado Lukanc, ki je svoje delo opravil zelo korektno in pošteno, za kar se mu vsi skupaj zahvaljujemo.

Kinološki pozdrav!

Sebastjan Jenko


RAZPIS ZA KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA
sobota, 12 november, 2016

Na podlagi Pravil Kinološkega društva Naklo in Sklepa Upravnega odbora Kinološkega društva Naklo z dne 9. 11. 2016 razpisujemo kandidacijski postopek za volitve v organe društva. Kandidacijski postopek prične teči s 11. 11. 2016 in se konča s 11. 1. 2017.

Kandidati lahko kandidirajo za člane:

Upravnega odbora: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, vzrejni referent, predsednik strokovne komisije, predsednik komisije za reševanje, predsednik komisije za agiliti, predsednik propagandne komisije, predsednik gospodarske komisije, predsednik disciplinske komisije;

Nadzornega odbora: predsednik, član, član;

Disciplinske komisije: predsednik, član, član.

Kandidati lahko kandidirajo na lastno pobudo, lahko jih predlagajo posamezni člani ali skupine članov, lahko jih predlaga Upravni odbor ali kandidacijska komisija. Predlogu mora biti priložena izjava o soglasju kandidata. Posamezni predlogi se v razpisanem roku pošljejo na naslov: Kinološko društvo Naklo, Upravni odbor, Stara cesta 56, p.p. 18, 4202 Naklo, s pripisom »kandidacijski postopek«. Volitve v organe Kinološkega društva se opravijo na občnem zboru društva, predvidoma 17. 02. 2017.

Upravni odbor Kinološkega društva Naklo

Predsednik Drago Goričan

Povezava do Izjave v Word obliki