RAZPIS ZA KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA

Na podlagi Pravil Kinološkega društva Naklo in Sklepa Upravnega odbora Kinološkega društva Naklo z dne 10.12.2020 razpisujemo kandidacijski postopek za volitve v organe društva. Kandidacijski postopek prične teči s 15. 12. 2020 in se konča s 15. 1. 2021. Kandidati lahko kandidirajo za člane: Upravnega odbora: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, vzrejni referent, predsednik strokovne komisije,…