VABILO NA OBČNI ZBOR

Vse člane in prijatelje Kinološkega društva Naklo vabim na redni letni občni zbor, ki bo v petek, 14. 02. 2020 ob 19. uri v društvenih prostorih v Naklem, Stara cesta 56   (ob nadvozu avtoceste za Strahinj). DNEVNI RED: 1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav udeležencev. 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh podpisnikov zapisnika in…

DOHODNINA ZA LETO 2019

Spoštovani člani Kinološkega društva Naklo! Zakon o dohodnini omogoča vsem davkoplačevalcem, da največ 0,5 % od že odmerjene dohodnine lahko namenijo nekaterim upravičencem, ki jih je z Uredbo določila Vlada Republike Slovenije. Mednje sodi tudi Kinološko društvo Naklo. Komu boste namenili delček vaše dohodnine vi oziroma člani vaše družine, je seveda vaša odločitev. S tem…

RAZPIS ZA KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA

Na podlagi Pravil Kinološkega društva Naklo in Sklepa Upravnega odbora Kinološkega društva Naklo z dne 9. 11. 2016 razpisujemo kandidacijski postopek za volitve v organe društva. Kandidacijski postopek prične teči s 11. 11. 2016 in se konča s 11. 1. 2017. Kandidati lahko kandidirajo za člane: Upravnega odbora: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, vzrejni referent, predsednik…