VABILO NA OBČNI ZBOR

Vse člane in prijatelje Kinološkega društva Naklo vabim na redni letni občni zbor, ki bo v petek, 18. 02. 2022 ob 19. uri v društvenih prostorih v Naklem, Stara cesta 56 (ob nadvozu avtoceste za Strahinj).   DNEVNI RED:   1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav udeležencev. 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh podpisnikov zapisnika…

PROGRAM DELA ZA LETO 2022

PROGRAM DELA ZA LETO 2022 1. Občni zbor 18.02.2022 ob 19.00 uri. 2. Začetek spomladanskega šolanja v ponedeljek 07.03.2022 ob 17.00 uri na društvenem vadišču. 3. Tekmovanje državnega prvenstva v kinološki disciplini Agility v soboto 04.06.2022. 4. Spomladanski izpiti v soboto 18.06.2022. 5. Dan odprtih vrat društva v soboto 28.08.2022. 6. Začetek jesenskega šolanja v…

Obvestilo članom KD Naklo

Spoštovane članice in člani Kinološkega društva Naklo, Leto je naokoli in prihajamo v tisti čas, ko moramo poročati o preteklem delu in zastaviti naloge za naprej. V drugi polovici januarja zato lahko pričakujte priporočeno pošiljko z odkupnino, kar v bistvu pomeni plačilo članarine v KD Naklo za leto 2021 in vabilo na redni letni občni…

RAZPIS ZA KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA

Na podlagi Pravil Kinološkega društva Naklo in Sklepa Upravnega odbora Kinološkega društva Naklo z dne 10.12.2020 razpisujemo kandidacijski postopek za volitve v organe društva. Kandidacijski postopek prične teči s 15. 12. 2020 in se konča s 15. 1. 2021. Kandidati lahko kandidirajo za člane: Upravnega odbora: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, vzrejni referent, predsednik strokovne komisije,…

DOHODNINA ZA LETO 2019

Spoštovani člani Kinološkega društva Naklo! Zakon o dohodnini omogoča vsem davkoplačevalcem, da največ 0,5 % od že odmerjene dohodnine lahko namenijo nekaterim upravičencem, ki jih je z Uredbo določila Vlada Republike Slovenije. Mednje sodi tudi Kinološko društvo Naklo. Komu boste namenili delček vaše dohodnine vi oziroma člani vaše družine, je seveda vaša odločitev. S tem…

RAZPIS ZA KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA

Na podlagi Pravil Kinološkega društva Naklo in Sklepa Upravnega odbora Kinološkega društva Naklo z dne 9. 11. 2016 razpisujemo kandidacijski postopek za volitve v organe društva. Kandidacijski postopek prične teči s 11. 11. 2016 in se konča s 11. 1. 2017. Kandidati lahko kandidirajo za člane: Upravnega odbora: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, vzrejni referent, predsednik…