Obvestilo članom KD Naklo

Spoštovane članice in člani Kinološkega društva Naklo, Leto je naokoli in prihajamo v tisti čas, ko moramo poročati o preteklem delu in zastaviti naloge za naprej. V drugi polovici januarja zato lahko pričakujte priporočeno pošiljko z odkupnino, kar v bistvu pomeni plačilo članarine v KD Naklo za leto 2021 in vabilo na redni letni občni…

RAZPIS ZA KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA

Na podlagi Pravil Kinološkega društva Naklo in Sklepa Upravnega odbora Kinološkega društva Naklo z dne 10.12.2020 razpisujemo kandidacijski postopek za volitve v organe društva. Kandidacijski postopek prične teči s 15. 12. 2020 in se konča s 15. 1. 2021. Kandidati lahko kandidirajo za člane: Upravnega odbora: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, vzrejni referent, predsednik strokovne komisije,…

DOHODNINA ZA LETO 2019

Spoštovani člani Kinološkega društva Naklo! Zakon o dohodnini omogoča vsem davkoplačevalcem, da največ 0,5 % od že odmerjene dohodnine lahko namenijo nekaterim upravičencem, ki jih je z Uredbo določila Vlada Republike Slovenije. Mednje sodi tudi Kinološko društvo Naklo. Komu boste namenili delček vaše dohodnine vi oziroma člani vaše družine, je seveda vaša odločitev. S tem…

RAZPIS ZA KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA

Na podlagi Pravil Kinološkega društva Naklo in Sklepa Upravnega odbora Kinološkega društva Naklo z dne 9. 11. 2016 razpisujemo kandidacijski postopek za volitve v organe društva. Kandidacijski postopek prične teči s 11. 11. 2016 in se konča s 11. 1. 2017. Kandidati lahko kandidirajo za člane: Upravnega odbora: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, vzrejni referent, predsednik…